NHÀ HÀNG CHAY
AN NHIÊN GARDEN HUẾ

FOUNDED IN 2000

An Nhiên Garden Vegetarian - Điểm đến của những tâm hồn an nhiên và hạnh phúc

THỰC KHÁCH HAY CHỌN

Thực Đơn Đặc Biệt

BUỔI TRƯA

11:30 am to 2:30 pm

 • Lòng Xào Dưa
  30.000 VNĐ
 • Lòng Xào Dưa
  30.000 VNĐ
 • Lòng Xào Dưa
  30.000 VNĐ
 • Lòng Xào Dưa
  30.000 VNĐ
 • Lòng Xào Dưa
  30.000 VNĐ

BỮA TỐI

5:30 pm to 10 pm

 • Lòng Xào Dưa
  30.000 VNĐ
 • Lòng Xào Dưa
  30.000 VNĐ
 • Lòng Xào Dưa
  30.000 VNĐ
 • Lòng Xào Dưa
  30.000 VNĐ
 • Lòng Xào Dưa
  30.000 VNĐ

GỌI THÊM MÓN

Xem Thực Đơn

We serve food, harmony, and laughter. Making delicious food and providing a wonderful eating experience.

À LA CARTE

View Full Menus

We serve food, harmony, and laughter. Making delicious food and providing a wonderful eating experience.

FOUNDED IN 2000

An Nhiên Garden Vegetarian - Điểm đến của những tâm hồn an nhiên và hạnh phúc

MỘT BUỔI TỐI TẠI AN NHIÊN GARDEN

ĐẶT BÀN SỚM ONLINE

ĐẶT BÀN SỚM ONLINE

Focus on the inheritance and sharing of Japanese cuisine, restore the taste of the ingredients, and explore all kinds of delicious possibilities.